Privacyverklaring

Added Value hecht groot belang aan het veilig bewerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens...

Wijzigingen belastingplan 2017

Het Belastingplan 2017 is op 20 december 2016 definitief aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari 2017. Het ministerie van Financiën heeft in zijn eindejaar bericht een overzicht gemaakt van de belangrijkste...

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting doen Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Hebt u een aangiftebrief gehad? Dan moet uw aangifte voor de uiterste inleverdatum bij de belastingdienst binnen zijn. Deze datum staat op de aangiftebrief. Meestal voor 1 mei 2016. Lukt...

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

De VAR verdwijnt: per 1 april 2016 wordt de oude regeling vervangen door de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (dba). Wat betekent dit voor jou als zzp’er? De veranderingen op een rijtje. Hoe werkt het nu? Op dit moment krijgen veel zzp’ers vroeg of...