Gaan aftrekposten verdwijnen?

Kabinet wil met botte bijl aantal ZZP’ers terugdringen

 

Het huidige PvdA- en VVD-kabinet wil sterk de rem zetten op het aantal ZZP’ers in Nederland. Althans, volgens het Financiële Dagblad. Zo zouden er vergevorderde plannen zijn om de fiscale aftrekposten voor ZZP’ers af te schaffen om zodoende ZZP’ers weer in loondienst te krijgen.

Het lijkt erop dat het kabinet opnieuw de jacht op ZZP’ers wil openen om zodoende de kas van het sociaal stelsel voor werknemers weer te kunnen vullen. Met name de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling staan ter discussie binnen het kabinet. Achterliggende reden is dat de aftrekposten het kabinet teveel geld kosten, in het artikel meldt men een ‘schadepost’ van 1,8 miljard euro.

Daarnaast wil het kabinet het aantal zelfstandigen terugdringen door de VAR-verklaring om te zetten in een Beschikking geen loonheffing (BGL). Hierin wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk gemaakt voor de gevolgen van het niet voldoen aan de eisen van zelfstandig ondernemerschap van de ZZP’er. Dit zou opdrachtgevers er van moeten weerhouden om met ZZP’ers in zee te gaan.

Het lijkt op hakken met een botte bijl zonder over de gevolgen na te denken. Jarenlang heeft de overheid zich ingezet om mensen vanuit een uitkering als zelfstandige in hun eigen inkomen laten te voorzien, blijkbaar zonder over de gevolgen na te denken.

De groep ZZP’ers is in enkele jaren uitgegroeid tot 800.000 zelfstandigen die allemaal voorzien in hun eigen inkomen, het streven van de overheid is dus gelukt, maar de gevolgen zijn zuur. De toename zit vooral aan de onderkant van de markt en die betalen over de eerste € 20.000,- geen belasting. De rest van de groep heeft een behoorlijk inkomen en betaalt keurig inkomstenbelasting en zorgt voor een flinke btw-afdracht.  Bij werknemers met een inkomen tot € 20.000,- is dat trouwens niet veel anders, ook zij betalen vrijwel geen belasting. Het zijn de torenhoge werkgeverslasten die bij werknemers geld in het laatje van de overheid brengen. De te hoge werkgeverslasten zijn ook tegelijk de reden dat bedrijven geen mensen meer in vaste dienst willen hebben.

Het is ook maar de vraag wat er gebeurt als het de overheid lukt om het aantal zelfstandigen terug te dringen. Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van het terugdringen van het aantal zelfstandigen. Bedrijven nemen echt niet al deze mensen in loondienst, een WW-uitkering bestaat niet voor ZZP’ers, dus zal er een enorme druk komen op de bijstandsuitkering.

Oproep aan het kabinet
Stop met het eenzijdig en los van elkaar regelingen bedenken die tegenstrijdig zijn aan elkaar. Kom tot een oplossing waardoor de 800.000 zelfstandigen in Nederland gewoon weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien en in de gelegenheid worden gesteld om winst te maken. Dat zorgt er voor dat ZZP’ers een zinvolle bijdrage kunnen blijven leveren aan de economie van Nederland.