Added Value hecht groot belang aan het veilig bewerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Added Value zal u altijd nadrukkelijk vragen om toestemming om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken en zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. Als Added Value vanuit de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van de klant, verplicht de AVG Added Value en de klant om een Verwerkingsovereenkomst AVG te sluiten. Een exemplaar van deze Verwerkingsovereenkomst AVG treft u hierbij aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan Added Value.