Overzicht van de maatregelen

 • De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers wordt versneld afgebouwd. Aanvankelijk zou de aftrek in stappen worden afgebouwd tot € 5.000,-, maar dat wordt nu een afbouw tot € 3.200,-. In 2021 zal de aftrek nog € 6.670,- bedragen. Door de aftrek te verlagen wordt het fiscale verschil tussen ZZP’ers en werknemers kleiner. De verlaging van de aftrek wordt de eerste twee jaar nog wel gecompenseerd met een verhoging van de arbeidskorting, waar alle werkenden van profiteren.
 • De premie bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) wordt verhoogd met 0,3% naar 5,75%.
 • Daarnaast daalt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting met circa 0,2%. Omdat zzp’ers profiteren van zowel de hogere arbeidskorting als het lagere tarief van de inkomstenbelasting, gaan zij er – ondanks het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek – onder de streep niet op achteruit. Dit terwijl werknemers in loondienst er juist wat op vooruitgaan.
 • Heb je een auto van de zaak, dan krijg je te maken met een aantal veranderingen. De hoogte van de bijtelling bijvoorbeeld wordt bepaald aan de hand van aangescherpte grenzen voor de CO2-uitstoot van je auto. De bijtelling voor elektrische auto’s met een zonnecel gaat vanaf 2021 omlaag, ongeacht de hoogte van de catalogusprijs.
 • De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Daarnaast wordt belastingontwijking harder aangepakt.
 • De winstbelasting voor kleine bedrijven (de vennootschapsbelasting of Vpb) gaat omlaag: van 16,5% naar 15%. Tegelijk  wordt de grens voor het lage tarief van de winstbelasting in stapjes verhoogd van 2 ton naar 4 ton in 2022.
 • Er komt een nieuwe belastingaftrek, speciaal bedoeld om ondernemers aan te moedigen om te blijven investeren, ondanks de onzekere economische omstandigheden. Deze Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) houdt in dat investeringen kunnen worden afgetrokken van de loonheffing.
 •  Het bijtellingspercentage van de nieuwe elektrische auto van de zaak gaat omhoog in 2020. En wordt 8% over de eerste € 45.000 cataloguswaarden en 22% over het meerdere. 
 •  De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. In plaats van deze aftrekpost komt de subsidieregeling STAP-budget.
 • Vanaf 2021 geldt een minimum uurtarief van € 16,- per uur voor ZZP’ers. 
 • De zzp’ers moeten zich op den duur gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Er is nog niet duidelijk wanneer dit in gaat.