De Belastingdienst heeft meer informatie vrijgegeven over de wijze waarop deze vanaf 2015 wil omgaan met de VAR. Wat gaat er veranderen en hoe is het dit jaar nog geregeld?

Nu nog een garantie, straks …?

Nu nog zekerheid. Momenteel geeft de VAR-wuo (en ook de VAR-dga) zekerheid aan een opdrachtgever. Voorwaarden zijn slechts dat:

  1. de persoonsgegevens kloppen;
  2. de werkelijke werkzaamheden passen binnen de omschrijving op de VAR-wuo.

Vanaf 2015. De ‘vrijwarende werking’ van een VAR-wuo verdwijnt. De opdrachtgevers moeten ‘instemming’ gaan geven en kunnen daarop worden aangesproken.

Nieuwe manier van aanvragen

15 extra vragen! De VAR moet vanaf 1 januari 2015 worden aangevraagd via de website van de Belastingdienst. Er komt een nieuw programma, met 15 extra vragen specifiek over de relatie met de opdrachtgever. Die relatie wordt dus ten opzichte van de huidige werkwijze verder uitgeplozen.

Straks digitaal. Na beantwoording van de laatste vraag wordt op de arbeidsrelatie direct een sticker geplakt: die van VAR-loon, VAR-row of VAR-wuo. Daarna kan de opdrachtnemer de aanvraag via DigiD verzenden. De VAR volgt direct via de digitale snelweg of na een paar dagen, via de traditionele post. Welke vorm dit krijgt, is nog niet bekend en hangt af van de technische mogelijkheden, aldus de Belastingdienst.

Automatische voortzetting stopt

De automatische voortzetting van de VAR komt te vervallen met ingang van 2015. Einde 2014 zal iedere opdrachtnemer een VAR voor 2015 moeten aanvragen via de nieuwe webapplicatie. En zal dit dan jaarlijks moeten herhalen.

VAR per werkzaamheid

De 15 specifieke antwoorden over de arbeidsverhouding met de opdrachtgever zullen worden afgedrukt op de VAR. Let op. De opdrachtgever zal moeten onderzoeken of de 15 antwoorden juist zijn. Is dat niet het geval, dan verliest de VAR ten opzichte van deze opdrachtgever zijn vrijwarende werking.

Een schilder heeft twee opdrachtgevers die zich kunnen vinden in de op de VAR weergeven feiten en omstandigheden, maar een derde opdrachtgever niet. Deze derde opdrachtgever zal eisen dat de schilder een nieuwe VAR aanvraagt, met de ‘juiste antwoorden’. Of nog erger: hij gaat sowieso niet met de schilder in zee.

Extra werk en eerder aansprakelijk

Onzekerheid. In de praktijk zal de toetsing van elke VAR-wuo voor de betrokkenen een administratieve lastenverzwaring met zich meebrengen. Bovendien zal de vrijwarende werking van de VAR-wuo niet meer onvoorwaardelijk zijn. Een flinke stap achteruit dus voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Wat nú te doen? Voor veel zzp’ers is de VAR-wuo van levensbelang. Houd rekening met meer controle. Bereid u voor door bijvoorbeeld te zorgen voor meerdere opdrachtgevers. Laat zien dat u ‘zelfstandig’ werkt en dat u ondernemersrisico’s loopt (zoals aansprakelijkheid en debiteurenrisico).

De VAR zal vanaf 2015 minder snel zekerheid geven aan een opdrachtgever. Hij moet controleren of de opdrachtnemer bij de aanvraag wel de juiste antwoorden heeft gegeven. Bent u zzp’er, dan moet u uw zelfstandigheid (zoals risico’s en meerdere opdrachtgevers) steeds beter kunnen aantonen.