Langzaamaan geeft de belastingdienst meer informatie vrij omtrent de veranderingen die er aan zitten te komen wat betreft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van ZZP’ers.

VAR verklaringIn 2014 biedt de VAR verklaring de opdrachtgever nog steeds de garantie dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. De voorwaarden waar de opdrachtgever op moet letten zijn: kloppen de persoonsgegevens en passen de werkzaamheden binnen de omschrijving op de VAR verklaring?
De wijzigingen in 2015 zijn behoorlijk. Van opdrachtgevers zal meer zelfstandigheid worden verwacht. Alleen het hebben van een VAR-wuo van de ZZP’er geeft de opdrachtgever geen vrijwaring meer van aansprakelijkheden.

De veranderingen betreffen ook het aanvragen van een VAR verklaring. Waar op dit moment het beantwoorden van drie vragen voldoet, zal in de nieuwe situatie tot wel 18 vragen beantwoord moeten worden. Deze vragen richten zich onder andere op de relatie tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. Ook zullen deze vragen voortaan digitaal beantwoord moeten worden, waarna direct een stempel wordt gedrukt op de arbeidsrelatie zijnde VAR-loon, VAR-row of VAR-wuo. Deze aanvraag kan met DigiD worden verzonden.

Lastenverzwaring:
Waar de VAR verklaring nu automatisch wordt voortgezet, zal ook dit in de nieuwe situatie komen te vervallen. De VAR verklaring zal jaarlijks of per opdracht moeten worden aangevraagd. Daarnaast zullen de 15 extra vragen ook beperkend werken op de toepasbaarheid van één enkele VAR verklaring. Iedere opdrachtgever zal moeten toezien of de antwoorden op zijn opdracht van toepassing zijn. Is dat niet het geval, dan geeft de VAR verklaring de opdrachtgever geen vrijwaring. In de praktijk zal dit betekenen dat de ZZP’er veel vaker een VAR verklaring zal moeten aanvragen. Het aanvragen van deze verklaring zal bovendien meer tijd innemen dan nu het geval is.

Welke voorbereidingen kunt u treffen:
Veel ZZP’ers kunnen niet zonder VAR verklaring, aangezien opdrachtgevers deze vrijwaring eisen. Gelukkig kunt u voorzorgsmaatregelen nemen. Zorg voor voldoende opdrachtgevers en laat zien dat u ondernemersrisico’s loopt, zoals debiteurenrisico en aansprakelijkheid. Opdrachtgevers zullen strenger beoordelen of de werkzaamheden die u uitvoert binnen de omschrijvingen van de VAR verklaring passen.

Bron: Belastingdienst