De staatssecretarissen Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en Frans Weekers (Financiën) meldden op 15 januari 2014 aan de Tweede Kamer dat de bewindspersonen en diverse ZZP belangenorganisaties, het eens zijn geworden over een pensioen voor zzp’ ers.

Het wordt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor het groeiend aantal zelfstandigen in Nederland. Klijnsma en Weekers waren vol lof over de werkgroep bestaande uit de ZZP-organisaties en de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die voortvarend en in goede harmonie de plannen heeft uitgewerkt.

De regeling wordt als volgt:

  • Het is een regeling voor en door zzp’ers. Het is beslist geen fonds, waar over de deelnemers wordt beslist,. Nee de zzp’ers beslissen zelf over hun eigen pensioen.
  • Vrijwilligheid is het uitgangspunt. De beslissing om deel te nemen is vrijwillig en daarnaast is er een flexibele inleg. De zzp’er pint zichzelf niet vast op een vaste premie.
  • De regeling wordt uitgevoerd door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk.
  • Iedere zzp’er die deelneemt aan de regeling, houdt zijn eigen potje en het geld wordt collectief belegd. Hierdoor krijg je een beter rendement en lagere kosten.
  • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kun je het pensioen eerder in laten gaan.
  • Mocht de zzp’er in de bijstand komen, dan hoeft opgebouwde pensioen niet eerst opgegeten te worden.  Wel komt er nog een antimisbruik bepaling.

De nieuwe pensioenregeling voor zzp’ers zal ingaan per 1 januari 2015.