Door de economische crisis is het mogelijk voor de ZZP’er om maximaal vier maanden uitstel van belastingschulden aan te vragen.

Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
1. Er is geen aangifte verzuimd;
2. Er zijn geen openstaande belastingschulden oninbaar geweest;
3. Het gaat om openstaande belastingaanslagen tot maximaal 12.000 euro;
4. Er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend.