Bron: KvK Eigen bedrijf augustus 2012

Aan zzp’ers wordt door opdrachtgevers vaak gevraagd naar een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). In de meeste gevallen is het aanvraagformulier simpel en snel in te vullen en leidt het tot de gewenste VAR-verklaring. Maar dat is niet altijd het geval. De mees gestelde vragen op een rij.

FAQ 1
Heeft elke zzp’er een VAR nodig?
Vaak denken ondernemers dat een VAR noodzakelijk is om door de Belastdienst als ondernemer beschouwd te worden. Dat ze bijvoorbeeld zonder VAR niet in aanmerking komen voor belastingvoordelen voor ondernemers. Dat beeld klopt niet. De VAR is alleen bedoeld om uw opdrachtgevers zekerheid te geven over de manier waarop ze u fiscaal moeten behandelen. Dus of ze wel of geen loonheffingen hoeven in te houden. Met een VAR voorkomt u dat uw opdrachtgevers achteraf geconfronteerd worden met naheffingen van de Belastingdienst. Het is niets meer dan een verklaring, waarin staat hoe de Belastingdienst uw inkomsten fiscaal beoordeelt. U hebt de VAR alleen maar nodig als uw opdrachtgevers erom vragen. Als u alleen particuliere opdrachtgevers hebt en nooit voor bedrijven werkt, is een VAR overbodig. Particulieren hoeven immers nooit loonheffing in te houden.

FAQ 2
Welke VAR moet ik aanvragen?
Voor ondernemers is er een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo). Of , als uw onderneming een bv is, een VAR-dga. Alleen met deze twee typen VAR weten uw opdrachtgevers dat ze geen loonheffing hoeven in te houden. Een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) biedt deze zekerheid niet. En een VAR-loon wil zeggen dat u loon ontvangt en dat uw inkomsten gezien moeten worden als loon.

FAQ 3
Heb ik voldoende opdrachtgevers?
Er wordt vaak beweerd dat een ondernemer minstens drie opdrachtgevers nodig heeft om door de Belastingdienst als ondernemer beschouwd te worden. Wettelijk is hiervoer echter niets vastgelegd. Voor het al dan niet verstrekken van een VAR-wuo bestaan evenmin officiële criteria. Bij het beoordelen van een VAR-aanvraag kijkt de Belastingdienst naar het totaalbeeld. Het gaat dan niet zo zeer om het aantal opdrachtgevers, maar vooral om de relatie die u met die opdrachtgevers hebt en de afspraken die er gemaakt zijn. Stel dat u maar één opdrachtgever hebt. Als u uw werkzaamheden dag in dag uit verricht in het bedrijfspand van die opdrachtgever en precies hetzelfde werk doet als de werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn, lijkt het alsof u ook werknemer bent. Maar het plaatje ziet er alweer anders uit als u niet doorbetaald wordt tijdens ziekte en vakanties. Als u werkt met uw eigen gereedschap. Als u cursussen volgt die u zelf betaalt. Als u zelf uw werktijden bepaalt en als het zo uitkomt ook een vervanger kunt sturen. En als u bovendien het riscico loopt dat uw opdrachtgever niet betaalt als hij niet tevreden is over uw werk.
Natuurlijk kijkt de Belastingdienst ook naar het soor werk en de branche. Voor een interim-manager is het niet gek om een klus te hebben die alanger dan een jaar duurt. Wanneer u maar een of twee opdrachtgevers hebt, moet u zich realiseren dat drie elementen centraal staan: er is een gezagsverhouding, de werkgever is verplicht loon te betalen en de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten. Naarmate de relatie tussen u en uw opdrachtgever(s) hier meer van afwijkt, is de kans op een VAR-wuo groter.

FAQ 4
Welke vragen in de VAR-aanvraag zijn het belangrijkst?
Om te bepalen of u ondernemer bent, beoordeelt de Belastingdienst uw aanvraagformulier in het algemeen. Natuurlijk lette ze extra op bepaalde vragen als: Bent u verplicht de aanwijzingen van uw opdrachtgevers op te volgen? Wordt u doorbetaald in vakanties? Hoeveel tijd besteedt u aan uw onderneming? Hoeveel opdrachters hebt u? Loopt u financieel risico?

FAQ 5
Mijn werkzaamheden zijn gevarieerd. Heb ik voldoende aan één VAR?
Het hangt ervan af om hoeveel variatie het gaat. Als u tuinarchitect bent en ook hoevenierswerk verricht, kunt u die activiteiten gemakkelijk onderbrengen in dezelfde VAR-aanvraag. Het zijn weliswaar verschillende werkzaamheden, maar ze liggen duidelijk in elkaars verlengde. Maar als u werkt als hovenier en dit combineert met werkzaamheden als timmerman, ligt het anders. Dan moet u afzonderlijke VAR-aanvragen indienen.

FAQ 6
Hoe krijg ik een VAR?
Op www.belastingdienst.nl/zakelijk kunt u de VAR-aanvraag online invullen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meerstal ontvangt u de VAR binnen vijf werkdagen. Als u werkt voor zakelijke opdrachtgevers, is het verstandig om ervoor te zorgen dat u elk jaar een VAR hebt klaarliggen. Als u drie jaar achter elkaar een VAR gekregen hebt voor dezelfde werkzaamheden, krijgt u de VAR automatisch.