Bijkomend voordeel voor de kleine zelfstandigen is het terugvragen van BTW over tankbeurten van de privé-auto.

Let op: vanaf 1 juli 2011 zijn de btw-regels voor het privégebruik veranderd. In 2011 heeft u te maken met regels tot 1 juli 2011 en met nieuwe regels vanaf 1 juli 2011.
Voor de eenmanszaak kan een deel van de BTW op onderhoud- en brandstofkosten van de privé-auto worden teruggevraagd voor zover u deze voor uw onderneming gebruikt. Wanneer niet uit de boekhouding is op te maken hoe de verhouding tussen zakelijk en privégebruik is, was het tot voor kort toegestaan hiervoor 75% aan te houden. Per 17 oktober 2011 is deze BTW-regeling ingetrokken. Vanaf die datum moet de verhouding tussen zakelijk en privégebruik uit de kilometeradministratie zijn aan te tonen en alleen tegen dat percentage kan de betaalde BTW nog in aftrek worden gebracht. Lees meer over alle wijzigingen op de site van de belastingdienst.

Als uw auto voor de fiscus tot het privévermogen wordt gerekend, kunt u geen BTW aftrekken bij de aankoop. Wel mag u als eenmanszaak (ZZP’er), de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het totaal aantal gereden kilometers op jaarbasis. Houd er wel rekening mee dat alleen het deel dat u gebruikt voor belaste omzet aftrekbaar is.

Ook hier geldt dat van belang is dat de kosten van brandstof op naam staan van de onderneming. Dus betaal met een tankpas of een zakelijke betaalpas.

LT People is een samenwerking aangegaan met travelcard. Als ZZp’er kunt u met voordeel deze pas aanvragen.

Enkele voordelen op rij:

  • De acceptatie op alle tankstations in Nederland; kostbare kilometers maken naar een specifiek tankstation is niet nodig.
  • De vrije keuze voor bijvoorbeeld onbemande en dus voordelige tankstations.
  • De kosteloze declaratieservice voor tankbeurten die toch contant betaald zijn.
  • De verzamelfactuur waardoor u geen losse tankbonnen en declaratieformulieren hoeft te (laten) verwerken.
  • De gegarandeerde BTW-teruggave. Veel ondernemers vorderen de BTW nu nog ten onrechte terug, met het riscio van een fiscale naheffing.
  • Gebruikt u als zzp’er of bv uw privé-auto ook zakelijk? Dan kunt u driekwart van alle BTW op kosten voor onderhoud en brandstof terugvragen.