Arbeidsongeschiktheid ZZP’er slecht afgedekt (bron ANP jan 2012)
Bijna 60 procent van de zelfstandigen zonder personeel (ZZP) is deels of helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge kosten die de verzekering met zich meebrengt. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om de consument te informeren over geldzaken. Een derde van de ondernemers blijkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een WIA-verzekering te hebben afgesloten. Verder is er een grote groep ZZP’ers die zegt terug te kunnen vallen op de partner. Een kwart denkt genoeg financiële reserves te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 780 ZZP’ers tussen de 18 en 64 jaar die minimaal 15 uur per week werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.

LT People biedt een breed scala aan voordelen voor met name de ZZP’er: voor zowel zakelijk als privé. Eén van die voordelen is het tegen scherpe inkooptarieven kunnen aanbieden van zakelijke verzekeringen bij Sociaal Fonds Zelfstandigen voor:

  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Schadeverzekeringspakket;
  • Ongevallenverzekering.