De kogel is door de kerk: er is een akkoord gekomen op de bijtellingsregeling voor 2016. Zoals verwacht zal de bijtelling in 2016 aanzienlijk gaan wijzigen ten opzichte van de afgelopen jaren.

Maar, schaft u dit jaar nog een zuinige (bestel)auto aan, dan blijft de lagere bijtelling nog vijf jaar gelden. Koopt u in december van dit jaar nog een auto met een uitsloot lager dan 83gr/km, dan kunt u nog tot december 2020 van het lagere bijtellingspercentage van 14% genieten. In 2016 wordt dit 21%.

Het is welbekend dat Wiebes eerste plan op behoorlijk wat weerstand stuitte. Vooral het feit dat zodra een auto gemiddeld boven de 79 g/km aan CO2 uitstoot de leaserijder 25% bijtelling gaat betalen viel niet goed. Wiebes’ eigen VVD-achterban maakte meteen korte metten met het plan en vervolgens werd in samenwerking met brancheorganisaties gewerkt aan een acceptabeler voorstel. Inmiddels is dat aangenomen door de Tweede Kamer en staat de bijtelling voor 2016 vast.

4% en 15% bijtelling in 2016
Elektrische auto’s en plug-in hybrides komen in aanmerking voor de twee laagste tarieven. Volledig elektrische auto’s, die dus geen CO2 uitstoten, komen per 2016 in aanmerking voor 4% bijtelling. Over auto’s die gemiddeld maximaal 50 g/km aan CO2 uitblazen behoeft 15% bijtelling betaald te worden. Dat laatste geldt overigens in de praktijk voor een aanzienlijk deel van de plug-in hybrides.

Nieuwe categorie: 21% bijtelling
Per 2016 zal er bovendien een nieuwe categorie worden toegevoegd. Auto’s met een uitstoot van 51 t/m 106 g/km worden belast met 21% bijtelling. Alle auto’s met een officiële emissiewaarde van 107 g/km en hoger vallen in de hoogste bijtellingscategorie van 25%.

Bijtelling voor benzine en diesel gelijk
Om het eenvoudiger te maken gelden er geen speciale regels voor benzine- of dieselauto’s. Enkel de uitstoot telt nog, ongeacht of een auto op benzine, diesel, LPG of een andere brandstof rijdt.

CO2-uitstoot Percentage bijtelling in 2016
0 gram 4 procent
1 t/m 49 gram 15 procent
51 t/m 105 gram 21 procent
> 105 gram 25 procent