belastingdienstJe hebt nog tot 1 mei om aangifte IB te doen over 2014. Heb je aan alles gedacht? Vergeet je geen aftrekposten?

In voorgaande jaren was 1 april de uiterste datum waarop je aangifte kon doen. Dit jaar is dat verschoven naar 1 mei. Maar als je voor 15 april aangifte doet, garandeert de Belastingdienst dat je voor 1 juli een aanslag krijgt. Van welke aftrekposten kun je als (beginnend) zelfstandig ondernemer slim gebruikmaken?


Zelfstandigenaftrek
Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Mits je voldoet aan de voorwaarden. Je betaalt dan minder belasting. Je mag een vast bedrag van € 7.280,- fiscaal aftrekken. Maar deze is nooit meer dan je winst.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • U voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.
  • U drijft de onderneming zelf of samen met anderen.
  • U hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Hebt u de AOW-leeftijd dan al wel bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek de helft.

Startersaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een bedrag van € 2.123,-.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • U hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar hebt u niet meer dan tweemaal van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt.
  • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar was u ten minste een jaar geen ondernemer.

MKB winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling stelt 12% vrij van uw winst, na toepassing van de ondernemersaftrek.  Deze wordt automatisch toegepast bij de winstaangiften.

Wanneer komt u in aanmerking?

Fiscale oudedagsreserve en lijfrenteaftrek Als ondernemer kun je meestal niet aansluiten bij een pensioenfonds. Als ondernemer kun je een fiscale oudedagsreserve (FOR) opbouwen door jaarlijks een deel van je winst opzij te zetten (12%). Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen: u krijgt uitstel van betaling. Er is een maximumbedrag dat u jaarlijks opzij mag zetten. U kunt (een deel van) uw fiscale oudedagsreserve omzetten in lijfrente. De premie is dan aftrekbaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

Investeringsaftrek
Voor de investering in bepaalde bedrijfsmiddelen, kun je gebruikmaken van de investeringsaftrek. Deze regeling staat los van afschrijving en is dus een extra manier om een investeringsbedrag van je winst te kunnen aftrekken. Vormen van investeringsaftrek zijn de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) de energie-investeringsafterk (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Eis hierbij is dat je minimaal € 2.500,- in deze bedrijfsmiddelen investeert.

Meewerkaftrek
U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent ondernemer.
  • U voldoet aan het urencriterium.
  • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat uw fiscale partner meewerkt.